Wczytuję dane...
Regulamin

Transakcje 

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.AGDRTV.net, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma. 
 

Produkty 
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu www.AGDRTV.net są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta. 
Przedmiotami transakcji prowadzonych przez Sklep Internetowy www.AGDRTV.net są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach sklepu w chwili składania zamówienia. 
Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez handlowca sklepu www.AGDRTV.net 
Niektóre produkty są sprowadzane na zamówienie o czym zostaną Państwo poinformowani prze handlowca. Produkty sprowadzane na zamówienie nie podlegają zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zamówienia na taki produkt jest przedpłata, lub zaliczka w wysokości uzgodnionej z handlowcem.
 

Zamówienia 
Nabywca może złożyć zamówieni w Sklepie Internetowym www.AGDRTV.net się za pośrednictwem: 
- formularza znajdującego się na stronie www sklepu www.AGDRTV.net; 
- wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane klienta 
- przesłania zamówienia faxem 
 

Realizacja zamówień 
Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.AGDRTV.net potwierdzane jest w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia (z wyjątkiem sobót i niedziel). Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. 
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Nabywcy (błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu. 
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego www.AGDRTV.net do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy. 
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.AGDRTV.net. 
 

Formy płatności:

 • karty płatnicze
  • Visa 
  • Visa Electron 
  • MasterCard 
  • MasterCard Electronic
  • Maestro 
 • gotówką przy odbiorze towaru 
 • przelewem przed dostawą towaru; 

Sklep www.AGDRTV.net wystawia wówczas fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty. Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu www.AGDRTV.net towar zostaje wysłany wraz z fakturą. 

 

Paragony Faktury VAT 
Do każdego zakupionego produktu dołączona jest paragon lub Faktura VAT 
Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy dowód zakupu jest dołączony jest do przesyłki 
 

Dostawa towaru 
Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.AGDRTV.net realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie oczekiwania. 
 

Koszt transportu 
Koszt transportu jest wyliczany automatycznie na podstawie wagi gabarytowej zamówionych produktów i zostanie wyświetlony przed zatwierdzeniem zamówienia.
 

Przy dostawie za pobraniem dodatkowo doliczamy koszt pobrania przez firmę kurierską 3 zł +1% wartości pobrania. 
Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę www.AGDRTV.net danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ; 
Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". 
 

Reklamacje i gwarancje 
W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami firmy www.AGDRTV.net. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. 
Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce. 

Zwroty 
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) jedynie Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru w trybie przewidzianym ww. ustawą. Zwracany towar nabywca odsyła na swój koszt. Sklep zwróci cenę towaru powiększoną koszty najtańszej wysyłki. Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony produkt w taki sposób, w jaki mógł by to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli produkt nie spełnia jego oczekiwań, nie może go używać go dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, Przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Świderska 121, 03-128 Warszawa. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem faktury lub paragonu, powinien zostać odesłany na wskazany adres. Jeżeli na fakturze lub paragonie znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po przyjęciu zwrotu towaru Sklep odeśle Nabywcy fakturę korygującą. Sklep nie będzie przyjmował żadnych przesyłek i towarów odsyłanych za pobraniem. Wynagrodzenie za towar zwrócony zgodnie z niniejszym punktem zostanie przekazane Nabywcy w ciągu 10 dni roboczych. Poniesione przez Nabywcę koszty związane ze zwrotem, towaru do Sklepu w związku z wykonaniem przez Nabywcę prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście w siedzibie sklepu. 

 

Postanowienia końcowe 
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 
Zawartość Internetowego Sklepu www.AGDRTV.net nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu www.AGDRTV.net są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep www.AGDRTV.net zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.